Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody jest to proces polegający na dostosowaniu wody do potrzeb Inwestora. Technologia uzdatniania wody uzależniona jest od rodzaju wody surowej. Inne układy technologiczne stosowane są w przypadku uzdatniania wód powierzchniowych, inne przy uzdatnianiu wód podziemnych czy przemysłowych.

Technologia uzdatniania w przypadku wód podziemnych wygląda np.

  1. napowietrzanie/odkwaszanie wody- ma za zadanie usunięcie z wody agresywnego dwutlenku węgla. W przypadku wód podziemnych napowietrzanie ma również za zadanie utlenienie żelaza Fe 2+rozpuszczonego w wodzie do żelaza Fe3+, które w wodzie występuje w formie nierozpuszczonej.
  2. filtracja- woda przepływa w określonym kierunku przez materiał porowaty jakim jest złoże filtracyjne. Zanieczyszczenia zatrzymywane są na złożu, które poddane jest procesowi czyszczenia. Proces ten jest uzależniony od ilości żelaza i manganu występującego w wodzie. W przypadku dużej ilości zanieczyszczeń może być potrzeba zastosowania dwóch stopni filtracji. :

1 o stopień ma za zadanie usunięcie żelaza Fe3+,

2 o ma za zadanie usunięcie manganu. Jako, że mangan nie wystepuje w wodzie w formie nierozpuszczonej należy analogicznie jak w przypadku żelaza podnieść jego stopień utlenienia. Przy samym napowietrzaniu proces ten nie zawsze jest skuteczny dlatego stosuje się złoża katalityczne ( pokryte tlenkami manganu działającymi jak katalizator reakcji utleniania). Po przepływie wody przez takie złoże, cząstki manganu zostają utlenione z Mn 2+do Mn4+i zostają zatrzymane na filtracie.

3 o dezynfekcja- proces mający za zadanie dezaktywację mikroorganizmów chorobotwórczych. W przypadku wód podziemnych w wodzie nie zawsze występują szkodliwe mikroorganizmy ale należy mieć układ dezynfekcji „ na wszelki wypadek”.

Przykładowe układy filtracyjne mogą zostać poszerzone o np. o adsorpcję, wymianę jonową lub osmozę.

Projekt i realizacja © 2014 multi agencja reklamowa idealmedia - profesjonalny system CMS. Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane.

logo rury